ข่าวใหม่ล่าสุด

[กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2557] กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 150 อัตรา 6-24 ม.ค. 2557 สมัครงานกรมราชทัณฑ์ 2557

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 150 อัตรา 6-24 ม.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/12/2556 หากท่านใจ และต้องการรายละเอียด สมัครงานกรมราชทัณฑ์ 2557 เพิ่มเติม เราอัพเดตมาให้ท่านแล้วเรียบร้อย เข้ามารับโอกาสดีๆ นี้ได้เลยคะ อย่าปล่อยไปนะคะ มาแล้วข่าว กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2557 เพราะว่าวันนี้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาค ข. ระดับ ปวส. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มกราคม 2557

กรมราชทัณฑ์

[กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2557] กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 150 อัตรา 6-24 ม.ค. 2557 สมัครงานกรมราชทัณฑ์ 2557

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาค ข. 150 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 24 มกราคม 2557

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาค ข. ระดับ ปวส. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 150 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มกราคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
บรรจุครั้งแรก 128 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส.
3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
บรรจุครั้งแรก 22 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับ ปวท. อนุปริญญา หรือ ปวส.
3. เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

วิธีการรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 150 อัตรา 6-24 ม.ค. 2557 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2557 สมัครงานกรมราชทัณฑ์ 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น