ข่าวใหม่ล่าสุด

++ข่าวสมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557++ มาดูความคืบหน้าของข่าวสมัครสอบ ตํารวจ วุฒิ ป.ตรี 2557

++ข่าวสมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557++ มาดูความคืบหน้าของข่าวสมัครสอบ ตํารวจ วุฒิ ป.ตรี 2557
ล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) 1,593 อัตรา อายุ 18 – 27 ปี สถานภาพโสด สูง 160 ซม. ขึ้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น สอบถามข้อมูลที่กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-941-0979 ต่อ 106-109, 02-941-3169, 02-941-1928 สมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557

 

สมัครสอบ ตํารวจ 2557

สมัครสอบ ตํารวจ 2557

++ข่าวสมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557++ มาดูความคืบหน้าของข่าวสมัครสอบ ตํารวจ วุฒิ ป.ตรี 2557

การคัดเลือกบุคคลภายนอก (เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) 1,593 อัตรา สมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557

เปิดรับเรียนนายสิบตำรวจ 1,593 อัตรา เริ่ม19 ก.ค.นี้

วิธีสอบข้อเขียน สมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ
๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ
๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓๐ ข้อ
๔. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒๐ ข้อ
๕. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๑๐ ข้อ
๖. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ๑๐ ข้อ สมัครสอบ ตํารวจ วุฒิ ป.ตรี 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร สายป้องกันและปราบปราม (นายสิบตำรวจ)
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุ 18 – 27 ปี สถานภาพโสด
– สูง 160 ซม. ขึ้นไป สมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557

รับสมัครวันที่ 19 ก.ค.–13 ส.ค. 2556
ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้าย
(13 ส.ค.2556) ถึง 16.30 น.

สอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2556
เวลา 14.00-16.30 น.

สิทธิที่จะได้รับ สมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน พ.1 ขั้น 1(1,360 บาท) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ประจำ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศ มีระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี
เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม อัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 13.5 (8,610 บาท)

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rcm.edupol.org
สอบถามข้อมูลที่กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-941-0979 ต่อ 106-109, 02-941-3169, 02-941-1928 สมัครสอบ ตํารวจ วุฒิ ป.ตรี 2557

รวมข่าวอัพเดทสอบตำรวจ อัพเดทที่นี่คลิก!!

รวมตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าตำรวจ >>> สมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 4 คลิก!!!

กล่องแสดงความคิดเห็น