ข่าวใหม่ล่าสุด

[ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน 2557] ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา บัดนี้–15 พ.ย. 2556 สมัครงานธนาคารกรุงไทย 57

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครสอบพนักงานธนาคาร หลายอัตรา บัดนี้–15 พ.ย. 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/11/2556 ท่านสามารถเข้ามาอัพเดตเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครงานธนาคารกรุงไทย 57 ได้ที่นี่ หากมีเปิดรับสมัครเมื่อไร เราอัพเดตให้ทราบกันเลยทันทีคะ อย่าพลาดข่าวดีๆ ไปนะคะ หากท่านเป็นอีกคนนึงที่มองหาข่าว ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน 2557 อยากบอกข่าวดีให้ทราบเลยคะว่า ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวนหลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556

630 (2)

[ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน 2557] ธนาคารกรุงไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา บัดนี้–15 พ.ย. 2556 สมัครงานธนาคารกรุงไทย 57

ธนาคารกรุงไทย
เปิดรับสมัครสอบพนักงานธนาคาร จำนวนหลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ระดับการศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวนหลายอัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

ระดับการศึกษา

วุฒิปริญญาตรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สอบทานสินเชื่อและภาระผูกพันของลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านสินเชื่อของธนาคาร
– สอบทานคุณภาพของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ และกระบวนการติดตามดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
– จัดทำรายงานผลการสอบทานสินเชื่อตามหน่วยงาน
– รวบรวม วิเคราะห์ผลการสอบทานสินเชื่อ และผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
– พัฒนาระบบและเครื่องมือในการสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งร่วมวางแผนการสอบทาน และจัดทำแผนการสอนทานสินเชื่อ

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
– มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน
– มีความรู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้ายการบริหารความเสี่ยง
– มีความคิดเชิงวิเคราะห์/เชิงองค์รวม
– มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

คุณสมบัติที่พึงมี

เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ธนาคารกรุงไทย รับสมัครสอบพนักงานธนาคาร หลายอัตรา บัดนี้–15 พ.ย. 2556 สมัครงานธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น