ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครงาน ธกส 2014)) คาด!! ธกส เปิดสอบ 1,595 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน ช่วงเดือน ม.ค. 2557 สมัครสอบ ธกส 2557

((สมัครงาน ธกส 2014))  คาด!! ธกส เปิดสอบ 1,595 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน  ช่วงเดือน ม.ค. 2557 สมัครสอบ ธกส 2557
วันนี้มาอัพเดทข่าวการเปิดรับสมัครสอบ ธกส ในปี 2557 กันคะ โดยล่าสุดคาดว่าน่าจะเปิดรับสมมัครสอบประมาณ 1,595 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน ประมาณชวงกลางเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 โดยจะหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ตุลาคม-พฤษศจิกายน พ.ศ. 2556 ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56 โดยท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับ ธกส ในปี 2557 ท่านสามารถติดตามข่าวการรับสมัครสอบได้เรื่อยๆที่ >>>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!
สมัครงาน ธกส 2014 สมัครสอบ ธกส 2557

สมัครครงาน ธกส 2014

สมัครครงาน ธกส 2014

((สมัครงาน ธกส 2014))  คาด!! ธกส เปิดสอบ 1,595 อัตรา ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน  ช่วงเดือน ม.ค. 2557 สมัครสอบ ธกส 2557

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เตรียมเปิดสอบ 1,595 อัตรา ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน (ม.ค. 2557) สมัครงาน ธกส 2014 สมัครสอบ ธกส 2557

แผนงานสรรหาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยพนักงานการเงิน ประจำปีบัญชี 2556-2557

หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56

ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56

บริหารจัดการการสอบ ช่วงเดือน ธ.ค.56

ขออนุมัติหลักเกณฑ์ ช่วงเดือน ม.ค.57

ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือน ม.ค.57

กำหนดวัน เวลา สอบ ช่วงเดือน ก.พ. 57

ตรวจข้อสอบ ประมวลผล ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.57

ประกาศผลสอบข้อเขียน ช่วงเดือน เม.ย.57

กำหนดสอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือน พ.ค.57 สมัครงาน ธกส 2014 สมัครสอบ ธกส 2557

ทั้ง หมดด้านล่างไม่ว่าจะเป็นสาขาหรืออัตราว่าง ฯลฯ เป็นระเบียบที่ ธ.ก.ส. จัดสอบครั้งใหญ่เมื่อปี 2552 ซึ่งบัญชีได้หมดอายุลงแล้ว ตามข่าวต่างๆ ก็อ้างอิงเอาจำนวนอัตราว่างในอดีตมาทั้งสิ้น มีเพียงแผนการดำเนินการจัดสอบเท่านั้นที่อัพเดต ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเมื่อมีประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ราย ละเอียดของงาน : ธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจและ ผู้ช่วยพนักงานการเงิน ปฏิบัติงานสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร หากมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติและพฤติกรรมเหมาะสม และมีอัตราว่างจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ : สมัครงาน ธกส 2014 สมัครสอบ ธกส 2557

1. ฝ่ายกิจการสาขา 1 (เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน)

– พัฒนาธุรกิจ 70 อัตรา / การเงิน 95 อัตรา

2. ฝ่ายกิจการสาขา 2 (เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก)

– พัฒนาธุรกิจ 130 อัตรา / การเงิน 120 อัตรา

3. ฝ่ายกิจการสาขา 3 (อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร)

– พัฒนาธุรกิจ 145 อัตรา / การเงิน 125 อัตรา

4. ฝ่ายกิจการสาขา 4 (ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ)

– พัฒนาธุรกิจ 150 อัตรา / การเงิน 140 อัตรา

5. ฝ่ายกิจการสาขา 5 (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กทม.ปทุมธานี สิงห์บุรี)

– พัฒนาธุรกิจ 80 อัตรา / การเงิน 155 อัตรา

6. ฝ่ายกิจการสาขา 6 (ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว)

– พัฒนาธุรกิจ 45 อัตรา / การเงิน 50 อัตรา

7. ฝ่ายกิจการสาขา 7 (เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาตร สมุทรสงคราม)

– พัฒนาธุรกิจ 60 อัตรา / การเงิน 55 อัตรา

8. ฝ่ายกิจการสาขา 8 (ชุมพร สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต)

– พัฒนาธุรกิจ 25 อัตรา / การเงิน 30 อัตรา

9. ฝ่ายกิจการสาขา 9 (นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

– พัฒนาธุรกิจ 50 อัตรา / การเงิน 70 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร 

1. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ 755 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และในใบรายงาผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชาแขนงวิชาดังนี้

– วิทยาศาสตร์ด้านเกษตร สัตว์ การประมง เทคโนโลยีชนบท การวิจัยดำเนินงสมัครงาน ธกส 2014 สมัครสอบ ธกส 2557าน อุตสาหกรรมเกษตร

– วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่เกี่ยว เนื่องกับการเกษตร สัตว์ การประมง การผลิตด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

– เศรษฐศาสตร์ การเงิน / การเงินการธนาคาร / บริการ การเงิน บัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารรัฐกิจ / รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

2. ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 840 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชาแขนงวิชา ดังนี้

– บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือการเงิน การเงินการธนาคาร และบริหารการเงิน หรือปริญญาตรี ด้าน อื่น ๆ ที่เคยสำเร็จวุฒิ ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา วิชาเอการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธ.ก.ส. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามกับประกาศได้เพียง 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมทางอินเทอร์เน็ต 20 บาท)

ติดตามข่าวการรับสมัครสอบได้เรื่อยๆที่ >>>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่ง Call Center

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.sobrajakan.com

สมัครงาน ธกส 2014 สมัครสอบ ธกส 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น