ข่าวใหม่ล่าสุด

สมัครงาน ธกส 2557 >>> ธ.ก.ส. รับสมัคร call center เงินเดือน 15,000 บาท หลายอัตรา!! สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center

สมัครงาน ธกส 2557 >>> ธ.ก.ส. รับสมัคร call center เงินเดือน 15,000 บาท หลายอัตรา!! สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center
อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับข่าวการรับสมัครสอบ ธ.ก.ส. ในตำแหน่ง call center อัตราเงินเดือน เงินเดือน 15,000 บาท หลังจากที่เมื่อวานทางทีมงานได้อัพเดทการสอบข้อเขียน (ธนาคารกำหนดการสอบข้อเขียนประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2556) การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสอบสัมภาษณ์ และ การประกาศผลการสอบคัดเลือก วันนี้เรามาอัพเดทเพิ่มเติมกับรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างงาน เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน และตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า ธ.ก.ส. คะ….. ธ.ก.ส. รับสมัคร call center

สมัครงาน ธกส 2556

สมัครงาน ธกส 2556

สมัครงาน ธกส 2557 >>> ธ.ก.ส. รับสมัคร call center เงินเดือน 15,000 บาท หลายอัตรา!! สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center

ระยะเวลาการจ้าง ธ.ก.ส. รับสมัคร call center
สัญญาจ้างรายปี ไม่มีโอกาสในการเป็นพนักงานธนาคาร มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ สืบประวัติ และทำหนังสือค้ำประกัน ตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center

อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของ ตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัคร สอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center

ตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>> ธ.ก.ส. รับสมัคร call center
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไข ชื่อ – สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน ได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส call center

กล่องแสดงความคิดเห็น