ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครสอบท้องถิ่น 2557)) ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รับ 9 อัตรา 9-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

((สมัครสอบท้องถิ่น 2557))  ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รับ 9 อัตรา  9-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556
สมัครสอบท้องถิ่น 2557
ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขั้นให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2556) ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.lumnangrong.co.th คะ…. สมัครสอบท้องถิ่น 2557

สมัครสอบท้องถิ่น 2557

สมัครสอบท้องถิ่น 2557

((สมัครสอบท้องถิ่น 2557))  ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รับ 9 อัตรา  9-31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สมัครสอบท้องถิ่น 2557
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สมัครสอบท้องถิ่น 2557
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 2 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา 2 จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชุมชน 2 จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบท้องถิ่น 2557

รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

การรับสมัคร สมัครสอบท้องถิ่น 2557
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขั้นให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2556) ดูรายละเอียดได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.lumnangrong.co.th หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอในเขตบุรีรัมย์ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 044-6661-86 สมัครสอบท้องถิ่น 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สมัครสอบท้องถิ่น 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

กล่องแสดงความคิดเห็น