ข่าวใหม่ล่าสุด

สมัครสอบท้องถิ่น 57 เกาะกระแส!! เปิดสอบท้องถิ่น 2556 สถ.เล็ง เปิดสอบท้องถิ่น 7,900 อัตรา ปี56 รอบเดียว ป้องกันทุจริต

เกาะกระแส!! เปิดสอบท้องถิ่น 2556 สถ.เล็ง เปิดสอบท้องถิ่น 7,900 อัตรา ปี56 รอบเดียว ป้องกันทุจริต

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/10/2556 เพิ่มเติมข้อมูล สมัครสอบท้องถิ่น 57 ได้เลยด้านล่างข้อความนี้คะ พลาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวคะ เราขอเกาะกระแส!! เปิดสอบท้องถิ่น 2556 กันหน่อย ท่านใดมองหาข่าว สมัครสอบท้องถิ่น 57 อยู่ อ่านข่าวนี้คะ เนื่องจาก สถ.เล็ง เปิดสอบท้องถิ่น 7,900 อัตรา ปี56 รอบเดียว ป้องกันทุจริต โดยมติ ก.กลาง (อบต กท. และ กจ.) ลงมติให้ มรภ.สวนดุสิต ดำเนินการจัดสอบ ตามภูมิภาค 10 ศูนย์ฯ เหมือนเดิม

 

สมัครสอบท้องถิ่น 2557

 

สมัครสอบท้องถิ่น 57 เกาะกระแส!! เปิดสอบท้องถิ่น 2556 สถ.เล็ง เปิดสอบท้องถิ่น 7,900 อัตรา ปี56 รอบเดียว ป้องกันทุจริต

สถ.เล็ง เปิดสอบท้องถิ่น 2556 บรรจุ 7,900 อัตรา
รอบเดียวทั่วประเทศ-ป้องกันทุจริต หลายคนที่รอส่วนกลางท้องถิ่นเปิดสอบ ติดตามกันต่อไปครับ เปิดสอบแน่นอนเร็วๆ นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบบรรจุ 7,900 อัตรา รอบเดียวทั่วประเทศ ความเคลื่อนไหวล่าสุด กำหนดการ ( อย่างไม่เป็นทางการ )
ตามกำหนดการของสวนดุสิต 10 ตุลานี้ ประกาศการรับสมัคร

ล่าสุด !!! มติ ก.กลาง (อบต กท. และ กจ.) ลงมติให้ มรภ.สวนดุสิต ดำเนินการจัดสอบ ตามภูมิภาค 10 ศูนย์ฯ เหมือนเดิม

รายละเอียดข่าว
นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำลังสำรวจอัตราตำแหน่งว่างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบแหน่งว่างจำนวนมาก แยกเป็นระดับ 1 ประมาณ 1,760 อัตรา ระดับ 2 ประมาณ 3,650 อัตรา และระดับ 3 ประมาณ 2,490 อัตรา รวมประมาณ 7,900 อัตรา คาดว่าจะเปิดสอบแข่งขันเร็วๆ นี้ โดยแบ่งเขตการสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ใช้ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค จากส่วนกลางทั้งหมด เพื่อป้องกันการทุจริต แต่ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท.กับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นมาจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติราชการ ทำให้การทำงานบริการประชาชนไม่ได้รับการแก้ปัญหาทันท่วงที เนื่องจากการสรรหาบุคลากรของ อปท.แต่ละจังหวัด สรรหาบุคลากรและบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน โดยไม่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม หรือปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติงาน

“บุคลากรของ อปท. มีความสำคัญ โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นข้าราชการพนักงานระดับ 1 ระดับ 2 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้างเหมาบริการใน อปท.ควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการ บริหารงานท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 1 ระดับ 2 และเปิดโอกาส ให้พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานตามภารกิจ ลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ มีโอกาสเข้าสอบแข่งเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาคมจึงเตรียมจัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อปท.เพื่อการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสอบแข่ง ขัน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการออกข้อสอบ ระเบียบกฎหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพของข้าราชการกับการให้บริการประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์ในภาค ค โดยตรง” นายสรณะกล่าว


แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก งานราชการที่เปิดสอบ.com คะ

กล่องแสดงความคิดเห็น