ข่าวใหม่ล่าสุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 53 อัตรา 9–19 ธ.ค. 2556 สอบท้องถิ่น 57 สมัครสอบท้องถิ่น 57

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 53 อัตรา 9–19 ธ.ค. 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/12/2556 เราอัพเดตรายละเอียดทั้งหมดมาไว้เแล้วหละคะ มีแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 57 ทิ้งท้ายไว้ให้ด้วย พลาดไม่ได้เลยนะคะ ข่าวดี มีมาบอกต่อ สอบท้องถิ่น 57 อัพเดตมาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 53 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธ.ค. 2556 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบท้องถิ่น 57 ได้ที่นี่

ข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 53 อัตรา 9–19 ธ.ค. 2556 สอบท้องถิ่น 57 สมัครสอบท้องถิ่น 57

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 53 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธ.ค. 2556

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 53 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธ.ค. 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 53 อัตรา

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน

18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่ง ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครได้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

มีหน้าที่ความผิดชอบในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ 9 – 19 ธ.ค. 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> [สมัครสอบท้องถิ่น 57] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 53 อัตรา 9–19 ธ.ค. 2556 สอบท้องถิ่น 57

แนวข้อสอบภาค ก.ท้องถิ่น 56-57

กล่องแสดงความคิดเห็น