ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครสอบ กฟผ 2557)) ก.ฟ.ผ. เปิดสอบปี 2557 กว่า 533 อัตราทั่วประเทศ!! สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

((สมัครสอบ กฟผ 2557)) ก.ฟ.ผ. เปิดสอบปี 2557 กว่า 533 อัตราทั่วประเทศ!! สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
หลังจากที่ได้อัพเดทข่าวการเปิดรับสมัครสอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี พ.ศ. 2557 กว่า 533 อัตราทั่วประเทศ!! คร่าวๆ ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทรวมปัญหาที่พบบ่อย ??? ของผู้สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปีก่อนๆ ที่ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) http://www.egat.co.th ได้รวบรวมไว้ สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้สามารถถามได้ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคะ…. สมัครสอบ กฟผ 2557 สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

สมัครสอบ กฟผ 2557

สมัครสอบ กฟผ 2557

((สมัครสอบ กฟผ 2557)) ก.ฟ.ผ. เปิดสอบปี 2557 กว่า 533 อัตราทั่วประเทศ!! สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

ปัญหาที่พบบ่อย ???
คำถาม : อยากทราบว่าเวลากรอกใบสมัครเสร็จไม่เห็นมีการตอบรับอะไรเกิดขึ้นเลยอย่าง ทราบจะรู่ได้อย่างไร ว่าใบสมัครไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ครับ ?

ตอบ : น้องสามารถรู้ว่าระบบ ของ กฟผ. รับข้อมูลของน้องหรือยัง ให้ไปที่หน้าหลัก ตรวจสอบสถานะ ปุ่มล่าง สุดซ้ายมือใส่หมายเลขประจําตัวประชาชนครับ ถ้าไม่มีข้อมูลแสดงว่าระบบไม่รับข้อมูล แต่ถ้ามีจะปรากฏรายละเอียดการสมัครของน้องทั้งหมดครับ
สมัครสอบ กฟผ 2557 สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
คําถาม : พี่คะ เวลาแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร อยากทราบว่าเราได้แนบเอกสารแนบเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรคะ ?

ตอบ : น้องสามารถตรวจสอบได้เมื่อกรอกข้อมูลในระบบใบสมัครงาน Online หัวข้อที่ 14 (รูปถ่าย) และ 15 (เอกสารประกอบการสัมคร) เมื่อน้องแนบรูปภาพ และไฟล์เอกสารประกอบการสมัครแล้ว จะมีขอความขึ้นว่า “อัพโหลดเรียบร้อย” และน้องๆยังสามารถตรวจสอบเอกสารที่แนบมาแล้วโดยคลิ๊กที่ “ตรวจเอกสารคลิ๊กที่นี่” คะ

 

คําถาม : ผมแปลงเป็น pdf แล้วครับแต่ภาพมันยังใหญ่มากเลยครับแล้วข้อมูลที่แปลงก็ได้มาไม่ครบครับ แล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับในการสมัคร
ตอบ : ไฟล์รูปภาพ ที่สนับสนุนคือ jpg, png, jpeg เท่านั้น ไม่ใช่ .pdf และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ แต่ถ้าภาพใหญ่กว่า 1 เมก น้องใช้โปรแกรม Photo Shop แล้ว resize ได้ครับ แต่เอกสารการรับสมัครงาน ต้องเป็นต้องเป็น File PDF.เท่านั้น scan เอกสารทั้งหมดเป็น File เดียวกัน สําหรับหลักฐานที่ต้องใช้ น้องต้องอ่าน ในประกาศให้ละเอียด เพราะถ้าผิดแล้วแก้ไขไม่ได้ครับ

 

คําถาม : พี่คะ คําว่าผลคะแนนที่บอกว่า สามารถใช้ได้ตลอดไป หมายถึงอะไรคะ ?
ตอบ : หมายถึงว่า ถ้าน้องมีผลสอบคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป แต่สอบไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ก็สามารถใช้ยื่นได้คะ (ไม่ว่าจะสอบมานานเท่าไรถ้าคะแนนสามารถนํามาใช้ได้คะ)
สมัครสอบ กฟผ 2557 สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
คำถาม : พี่ครับ ถ้าผมยังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถยื่นตามมาภายหลังได้ไหมครับ ?

ตอบ : ไม่ได้จ้ะ น้องต้องแนบผลสอบ TOEIC มาพร้อมกับเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบการสมัครมาในคราวเดียวกัน ไม้มีการรับผลสอบ TOEIC ที่จะตามมาภายหลังจ้า

 

คำถาม : ถ้าดิฉันสนใจสมัครงานในวุฒิปริญญาโท แต่ GPA วุฒิ ปริญญาตรีไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครงานในวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่คะ ?
ตอบ : สามารถสมัครได้คะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ในระดับวุฒิ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกไม่ได้ระบุ GPA คะ

 

คําถาม : พี่คะ ถ้าสอบ TOEIC มาจากต่างประเทศ สามารถนํามาใช้ได้ไหมคะ ?
ตอบ : สามารถใช้ได้คะ ไม่ว่าน้องจะสอบที่ประเทศไหมมา สามารถนํามาใช้ได้คะ แต่ต้องคะแนนผ่านคุณสมบัติที่กําหนดนะจะ
สมัครสอบ กฟผ 2557 สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
คําถาม อยากทราบว่า ตําแหน่ง วิทยากร หมายความว่ายังไงคะ ?

ตอบ ตําแหน่งวิทยากร คือ ตําแหน่งงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เช่น งานบุคคล งานพัสดุจัดหา งานด้านการตลาด งานมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ตําแหน่งงานเฉพาะวิชาชีพ เช่น วิศวกร นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ เป็นต้น

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

 

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

สมัครสอบ กฟผ 2557 สมัครสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น