ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557)) NEW!! กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

((สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557)) NEW!! กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมชลประทานในปี 2557 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา  วิศวกรเครื่องกล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง  นักวิชาการเกษตร และตำแหน่งอื่นๆ….. สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

สมัครสอบ กรมชลประทาน

สมัครสอบ กรมชลประทาน

((สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557)) NEW!! กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา และ วิศวกรเครื่องกล

 

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบข้อเขียน)

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบปฏิบัติ)
สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
สถานที่สอบ

โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า นักจัดการทั่วไป และ วิศวกรชลประทาน

 

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง และ นักวิชาการเกษตร

 

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
สถานที่สอบ

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ต้องเตรียม
– ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
– ยางลบ
– ปากกา
– ที่ลบคำผิด
– ไม้บรรทัด

 

ส่วนตำแหน่งอื่นๆเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

 

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 >>>
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน 2557 ชุดที่ 6 คลิก!!!

สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น