ข่าวใหม่ล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) เปิดรับสมัครพนักงาน 1,595 อัตรา ม.ค. 2557 สมัครสอบ ธกส 57 ธกส สมัครงาน 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) เปิดรับสมัครพนักงาน 1,595 อัตรา ม.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/11/2556 ท่านสามารถอ่านรายละเอียด ธกส สมัครงาน 2557 เพิ่มเติมได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข้อมูล ธกส สมัครงาน 57 มาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว อย่าปล่อยโอกาสดีๆ แบบนี้ ให้หลุดลอยไปนะคะ ไปดูกันเลยคะ มาแล้วคะ ข่าว สมัครสอบ ธกส 57 เนื่องจากวันนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ และ ผู้ช่วยการเงิน จำนวน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557 นี้

 

spd_20070412222711_b

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) เปิดรับสมัครพนักงาน 1,595 อัตรา ม.ค. 2557 สมัครสอบ ธกส 57 ธกส สมัครงาน 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ และ
ผู้ช่วยการเงิน จำนวน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557

แผนงานสรรหาบุคคลภายนอก ประจำปีบัญชี 2556-2557
หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56
ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56
บริหารจัดการการสอบ ช่วงเดือน ธ.ค.56
ขออนุมัติหลักเกณฑ์ ช่วงเดือน ม.ค.57
ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือน ม.ค.57
กำหนดวัน เวลา สอบ ช่วงเดือน ก.พ. 57
ตรวจข้อสอบ ประมวลผล ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.57
ประกาศผลสอบข้อเขียน ช่วงเดือน เม.ย.57
กำหนดสอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือน พ.ค.57

ทั้ง หมดด้านล่างไม่ว่าจะเป็นสาขาหรืออัตราว่าง ฯลฯ เป็นระเบียบที่ ธ.ก.ส. จัดสอบครั้งใหญ่เมื่อปี 2552 ซึ่งบัญชีได้หมดอายุลงแล้ว ตามข่าวต่างๆ ก็อ้างอิงเอาจำนวนอัตราว่างในอดีตมาทั้งสิ้น มีเพียงแผนการดำเนินการจัดสอบเท่านั้นที่อัพเดต ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเมื่อมีประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
รายละเอียดของงาน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจและ ผู้ช่วยพนักงานการเงิน ปฏิบัติงานสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร หากมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติและพฤติกรรมเหมาะสม และมีอัตราว่างจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
755 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และในใบรายงาผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชาแขนงวิชาดังนี้
– วิทยาศาสตร์ด้านเกษตร สัตว์ การประมง เทคโนโลยีชนบท การวิจัยดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร
– วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่เกี่ยว เนื่องกับการเกษตร สัตว์ การประมง การผลิตด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
– เศรษฐศาสตร์ การเงิน / การเงินการธนาคาร / บริการ การเงิน บัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารรัฐกิจ / รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป


2. ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
840 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชาแขนงวิชา ดังนี้
– บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือการเงิน การเงินการธนาคาร และบริหารการเงิน หรือปริญญาตรี ด้าน อื่น ๆ ที่เคยสำเร็จวุฒิ ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา วิชาเอการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

อัตราและสถานที่ปฎิบัติงาน
1. ฝ่ายกิจการสาขา 1 (เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน)
– พัฒนาธุรกิจ 70 อัตรา / การเงิน 95 อัตรา
2. ฝ่ายกิจการสาขา 2 (เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก)
– พัฒนาธุรกิจ 130 อัตรา / การเงิน 120 อัตรา
3. ฝ่ายกิจการสาขา 3 (อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร)
– พัฒนาธุรกิจ 145 อัตรา / การเงิน 125 อัตรา
4. ฝ่ายกิจการสาขา 4 (ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ)
– พัฒนาธุรกิจ 150 อัตรา / การเงิน 140 อัตรา
5. ฝ่ายกิจการสาขา 5 (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กทม.ปทุมธานี สิงห์บุรี)
– พัฒนาธุรกิจ 80 อัตรา / การเงิน 155 อัตรา
6. ฝ่ายกิจการสาขา 6 (ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว)
– พัฒนาธุรกิจ 45 อัตรา / การเงิน 50 อัตรา
7. ฝ่ายกิจการสาขา 7 (เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาตร สมุทรสงคราม)
– พัฒนาธุรกิจ 60 อัตรา / การเงิน 55 อัตรา
8. ฝ่ายกิจการสาขา 8 (ชุมพร สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต)
– พัฒนาธุรกิจ 25 อัตรา / การเงิน 30 อัตรา
9. ฝ่ายกิจการสาขา 9 (นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
– พัฒนาธุรกิจ 50 อัตรา / การเงิน 70 อัตรา

 

 

อ่านแนวข้อสอบ ธกส. เตรียมสอบ 2557 เพิ่มเติม >>>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด!

กล่องแสดงความคิดเห็น