ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครสอบ อบต 2557)) ล่าสุด!! ข่าวอัพเดทเปิดสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2556-2557 สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557

((สมัครสอบ อบต 2557)) ล่าสุด!! ข่าวอัพเดทเปิดสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2556-2557 สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557 สมัครสอบ อบต 2557

สมัครสอบท้องถิ่น 2557

สมัครสอบท้องถิ่น 2557

ล่าสุด!! มีรายละเอียดเกียวกับการดำเนินการสอบแข่งขั้นบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556โดยเนื้อหาของประกาศกล่าวถึง บัญชีตำแหน่งต่างๆที่องกรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั้นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขั้น จากตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และ ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 รวมไปถึงอัตราที่รับสมัครลองไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่างคะ….. สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557 สมัครสอบ อบต 2557

((สมัครสอบ อบต 2557)) ล่าสุด!! ข่าวอัพเดทเปิดสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2556-2557 สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557

 

local-56-10-56

ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกับบัญชีสรุปตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบ …
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกับบัญชีสรุปตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน 1 ชุด ขอให้แต่ละท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง หากมีข้อผิดพลาดให้รายงาน กสถ. ทราบ ภายในวันที่ 21 ต.ค. 2556 อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น >>>> สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557 สมัครสอบ อบต 2557
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 1 คลิก!!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 2 คลิก!!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 3 คลิก!!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 4 คลิก!!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 5 คลิก!!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 6 คลิก!!!!

สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557 สมัครสอบ อบต 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น