ข่าวใหม่ล่าสุด

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบกว่า 55 อัตรา 1 – 22 กันยายน 2560

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบกว่า 55 อัตรา 1 – 22 กันยายน 2560 สมัครสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Screen Shot 2017-08-12 at 10.31.09 AMล่าสุด! สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 55 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือ http://senate.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบ” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

 

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งช่างปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน
วุฒิ ป.ตรี 15,000 บาท
วุฒิ ป.โท 17,500 บาท

 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.senate.go.th หรือ http://senate.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบ” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

 

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

 

กล่องแสดงความคิดเห็น