ข่าวใหม่ล่าสุด

((เปิดสอบ อบจ 2557 )) อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา 16 ธค – 15 มค 2557 สมัครสอบ อบจ 2557

((เปิดสอบ อบจ 2557 )) อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา 16 ธค – 15 มค 2557 สมัครสอบ อบจ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th หรือ job.nakhonsi.go.th หรืออ่านรายละเอียดารรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….. เปิดสอบ อบจ 2557 สมัครสอบ อบจ 2557

เปิดสอบ อบจ 2557

เปิดสอบ อบจ 2557

((เปิดสอบ อบจ 2557 )) อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครรวม 75 อัตรา 16 ธค – 15 มค 2557 สมัครสอบ อบจ 2557

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบ จำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557 จำนวน 21ตำแหน่ง 75 อัตรา
เปิดสอบ อบจ 2557 สมัครสอบ อบจ 2557
ตำแหน่งที่เปิดรับ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง

– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา
– ช่างโยธา 6 อัตรา
– ช่างเครื่องกล 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง
– เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา
– เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง
– นิติกร 1 อัตรา
– นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
– นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
– วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขั้น สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th หรือ job.nakhonsi.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า คลิก!!!

เปิดสอบ อบจ 2557 สมัครสอบ อบจ 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น