ข่าวใหม่ล่าสุด

แชร์ด่วน!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก 450 อัตรา 1-25 ธค 2557 สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557-2558

แชร์ด่วน!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก 450 อัตรา 1-25 ธค 2557 สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557-2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ล่าสุด!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่นิติกร รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้าที่ บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้ำที่บริการการศึกษา รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา และ รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ชาย 30 อัตรา หญิง 10 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 อัตรา…

สมัครสอบตำรวจ 2558

สมัครสอบตำรวจ 2558

แชร์ด่วน!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก 450 อัตรา 1-25 ธค 2557 สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557-2558

การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่นิติกร รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
2. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่ บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
3. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
4. ตำแหน่งรอง สว.ทำหน้ำที่บริการการศึกษา รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา
6. ตำแหน่งรอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ชาย 30 อัตรา หญิง 10 อัตรา

 

สมัครสอบตำรวจ สัญญาบัตร 2557

รวมจำนวนทั้งสิ้น 450 อัตรา

 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2557

 

คุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่จะใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง
รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ของผู้สมัครสอบ แต่ละกลุ่ม แต่ละสายงาน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยเกี่ยวข้องเสนอปรับแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อให้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกับตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง (เอกสาร ๕) โดยได้มีการถกแถลงและที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษาของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร >>>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

 

ขอบเขตวิชาการทดสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา (โดยสรุป)

 

ทุกกลุ่มตำแหน่ง (ทุกกลุ่มงาน/สายงาน)
การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน 40 ข้อ
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน(ข้อ) 20 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน(ข้อ) 20 ข้อ
การทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ด้วยวิธีสอบข้อเขียน จำนวน 110 ข้อ

 

อ่านรายละเอียดของขอบเขตวิชาการทดสอบฉบับเต็ม >>> อ่านรายละเอียดคลิก!!!

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://rcm.edupol.org คะ…

 

กล่องแสดงความคิดเห็น