ข่าวใหม่ล่าสุด

Author Archives: admin

ข่าวใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง รวม 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561

ข่าวใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง รวม 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ด้วยสํานักงานศาลปกครอง ... Read More »

ด่วน! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561

ด่วน! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561 สมัครงานธนาคารกรุงไทย ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตําแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน สังกัด ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ... Read More »

หลากหลายตำแหน่ง พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลย ฟรี แจกเฉพาะ 100 คนแรก แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2561-2562

หลากหลายตำแหน่ง พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมชลประทาน พร้อมเฉลย ฟรี แจกเฉพาะ 100 คนแรก 2561-2562   วันนี้เป็นตัวอย่างของ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน บอกก่อนเลยว่า แจกเฉพาะ 100 คนแรก ที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสนี้นะคะ เราเชื่อว่า แนวข้อสอบกรมชลประทาน ... Read More »

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 12 – 16 พ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2562 พนักงานราชการ 2562

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 12 – 16 พ.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/11/2561 ยังรออัพข่าว พนักงานราชการ 2562 อยู่คะ แต่ที่ไม่ต้องรอแล้วนั้น เนื่องจาก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ... Read More »

พร้อมโหลด สายปราบปราม แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2562 พร้อมเฉลย ฟรี pdf แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2562 แจกเฉพาะ 100 คนแรก

พร้อมโหลด สายปราบปราม แนวข้อสอบ นายสิบตํารวจ 2562 พร้อมเฉลย ฟรี pdf แจกเฉพาะ 100 คนแรก   เข้ามาชมก่อนได้เลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 2562 พร้อมเฉลย ฟรี วันนี้เป็นตัวอย่างของ แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ป. วิอาญา ภาค 5 ... Read More »

[Review] แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2561-2562 (พร้อมเฉลย) จัดชุดใหญ่! แนวข้อสอบกรมชลประทานกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน

[Review] แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2561-2562 (พร้อมเฉลย) จัดชุดใหญ่! แนวข้อสอบกรมชลประทานกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน เตรียมสอบกรมชลประทาน เปิดสอบกว่า 235 อัตรา เปิดรับสมัครงานในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 วันนี้เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ อาทิเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) นายช่างโยธา นายช่างสํารวจ ... Read More »

HOT! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นๆ 19 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561

HOT! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นๆ 19 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 12 – 20 พ.ย. 2561 กรมประมง สมัครงาน 62 สอบพนักงานราชการ 2562

เปิดสอบ กรมประมง 2558

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 12 – 20 พ.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/11/2561ยังไม่มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2562 ออกมาคะ แต่ที่มีมาอัพเดตแล้วนั้น คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 1 ... Read More »

[แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2561-2562] รวมแนวข้อสอบเก่า ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) [ชุดที่ 1]

[แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2561-2562] รวมแนวข้อสอบเก่า ธ.ก.ส. ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) [ชุดที่ 1] รวมตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมสอบในปี 2561-2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร ทิศทาง นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น ... Read More »

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสถาบันการบินพลเรือน ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก เป็นพนักงาน ... Read More »