ข่าวใหม่ล่าสุด

Author Archives: admin

HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 26 อัตรา 1-24 ตุลาคม 2561

HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 26 อัตรา 1-24 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ด้วยกรมชลประทาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ... Read More »

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-28 ก.ย. 2561 สอบสาธารณสุข 2561 พนักงานราชการ 2562

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 17-28 ก.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/09/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 2561 มาอัพเดตให้ทราบกันเลยคะ เนื่องจากวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 28 ... Read More »

ข่าวด่วน@! สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

ข่าวด่วน@! สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิศวกรไฟฟ้า และนายช่างเทคนิค ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ... Read More »

NEW@! สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา บัดนี้ – 24 กันยายน 2561

NEW@! สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา บัดนี้ – 24 กันยายน 2561 ข่าวอัพดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ... Read More »

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท รวม 2 อัตรา 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท รวม 2 อัตรา 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์) ... Read More »

ข่าว HOT! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 2 อัตรา 19 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561

ข่าว HOT! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 2 อัตรา 19 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561 สมัครสอบสำนักงบประมาณ ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ด้วยสํานักงบประมาณจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง ... Read More »

ข่าว HOT@! สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 17 – 21 กันยายน 2561

ข่าว HOT@! สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 17 – 21 กันยายน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ... Read More »

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 20 ก.ย. -4 ต.ค. 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน 61 พนักงานราชการ 61

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 20 ก.ย. -4 ต.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/09/2561 สำหรับท่านที่สนใจข่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สมัครงาน 62 อดใจรออีกหน่อย เนื่องจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ... Read More »

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 20 อัตรา 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 20 อัตรา 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมธนารักษ์ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ... Read More »

NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๑ ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ... Read More »