ข่าวใหม่ล่าสุด

เปิดสอบงานราชการยอดนิยม

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2562

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 ... Read More »

ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 235 อัตรา 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561

ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 235 อัตรา 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ... Read More »

ด่วน@! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 72 อัตรา 15-19 ตุลาคม 2561

ด่วน@! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 72 อัตรา 15-19 ตุลาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานบริการ เพื่อทดแทนอัตราว่างและ ... Read More »

ใหม่@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน สายงานสัสดี รวม 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2561

ใหม่@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน สายงานสัสดี รวม 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2561 สมัครสอบ สัสดี ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ระเบียบการรับสมัคร การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562 ... Read More »

NEW@! การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน 26 อัตรา 1-16 ตุลาคม 2561

NEW@! การประปานครหลวง เปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน 26 อัตรา 1-16 ตุลาคม 2561 สมัครสอบการประปานครหลวง ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน ... Read More »

ด่วน! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานรวม 124 อัตรา 14-23 สิงหาคม 2561

ด่วน! การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงานรวม 124 อัตรา 14-23 สิงหาคม 2561 สมัครสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ... Read More »

รีบสมัครด่วน! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561

รีบสมัครด่วน! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมสรรพากรจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น ... Read More »

ข่าวใหม่! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กว่า 86 อัตรา 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561

ข่าวใหม่! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กว่า 86 อัตรา 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ด้วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่าง ... Read More »

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561 กรมการปกครอง สมัครงาน 61 สอบกรมการปกครอง 2561

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561   อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/05/2561 มีข่าวใหญ่ ข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบคะ เป็นข่าว สอบกรมการปกครอง 2561 เนื่องจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ปกครอง ... Read More »

ด่วนมาก@! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร กว่า 455 อัตรา 1-22 มิถุนายน 2561

ด่วนมาก@! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร กว่า 455 อัตรา 1-22 มิถุนายน 2561 สมัครสอบตำรวจ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จํานวน 455 อัตรา ... Read More »