ข่าวใหม่ล่าสุด

เปิดสอบงานราชการยอดนิยม

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 200 อัตรา 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 200 อัตรา 26 มค – 15 กพ 2561 สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ ... Read More »

HOT@! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 665 อัตรา 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561

HOT@! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 665 อัตรา 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ... Read More »

ด่วนมาก! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา รับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2560

ด่วนมาก! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา 29 พย 2560 -8 ธค 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา (นสต.) รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ... Read More »

NEW! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน รวม 226 อัตรา 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

NEW! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน รวม 226 อัตรา 27 พย – 6 ธค 2560 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารบก ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศภาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ... Read More »

HOT! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัคร (นสต.) กว่า 5,000 อัตรา ประจำปี 2561 เร็วๆ นี้

HOT! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัคร (นสต.) กว่า 5,000 อัตรา ประจำปี 2561 เร็วๆ นี้ สมัครสอบตำรวจ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ... Read More »

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 300 อัตรา 27 พ.ย.-12 ธ.ค. 2560 กรมราชทัณฑ์ สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 61

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 300 อัตรา 27 พ.ย.-12 ธ.ค. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/11/2560 วันนี้ยังไม่มีข่าว ข้าราชการ 61 มาแจ้งคะ แต่มีข่าวดียิ่งกว่านั้น คือ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ รวมจำนวน 300 อัตรา ... Read More »

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ รวม 137 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ รวม 137 อัตรา สมัครสอบกองบัญชาการกองทัพไทย 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศคณะกรรมการดําเนินงานสอบคัดเลือกกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นนายทหารสัญญาบัตร ... Read More »

[ด่วนมาก@!] กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 213 อัตรา 7 – 27 พฤศจิกายน 2560

[ด่วนมาก@!] กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 213 อัตรา 7 – 27 พฤศจิกายน 2560 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง ... Read More »

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครรวม 79 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ 13 พย – 1 ธค 2560

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครรวม 79 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ 13 พย – 1 ธค 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ล่าสุด! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 ... Read More »

ข่าว HOT! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น กว่า 9,000 อัตรา 20 พย – 15 ธค 2560

ข่าว HOT! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น กว่า 9,000 อัตรา 20 พย – 15 ธค 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถ.เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 9 พันอัตรา 20 พ.ย.นี้ แบ่งการประเมิน 5 ... Read More »