ข่าวใหม่ล่าสุด

เปิดสอบงานราชการล่าสุด

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 17-23 ส.ค. 2561 สอบสาธารณสุข 2561 พนักงานราชการ 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 17-23 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/08/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 2561 มาอัพเดตให้ทราบกันเลยคะ เนื่องจากวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ นักวิชาการเงินและบัญชี รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบรวม 32 อัตรา 24 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบรวม 32 อัตรา 24 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ... Read More »

NEW@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561

NEW@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมเจ้าท่า ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๐ /๒๕๖๑ เรื่อง ... Read More »

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 16-22 ส.ค. 2561 สอบครูอาชีวะ 2561 ครูอาชีวะ 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา วันที่ 16-22 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/08/2561 มีข่าว สอบครูอาชีวะ 2561 คะ ออกมานะคะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

ด่วนมาก@! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน รวม 9 อัตรา 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 16-24 ส.ค. 2561 กรมประมง สมัครงาน 61 สอบพนักงานราชการ 2561

เปิดสอบ กรมประมง 2558

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 16-24 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/08/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ออกมาคะ เนื่องจาก กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 ... Read More »

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 16-22 ส.ค. 2561 สอบสาธารณสุข 2561 พนักงานราชการ 2561

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 16-22 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/08/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 2561 มาอัพเดตให้ทราบกันเลยคะ เนื่องจากวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป แพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

ด่วนๆ เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงาน รวม 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561

ด่วนๆ เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงาน รวม 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561 สมัครงานเทศบาล ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ... Read More »

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานรวม 4 อัตรา 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานรวม 4 อัตรา 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) ด้วยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล ... Read More »

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ รวม 30 อัตรา 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2561 สมัครสอบกรมศุลกากร ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ด้วย กรมศุลกากร ... Read More »