ข่าวใหม่ล่าสุด

HOT@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รวม 57 อัตรา 2 พย – 4 ธค 2560

HOT@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ รวม 57 อัตรา 2 พย – 4 ธค 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Screen Shot 2017-10-23 at 9.57.45 AMล่าสุด! โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีกาศึกษา 2561 จำนวน 57 คน โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง…

 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีกาศึกษา 2561

 

เนื่องด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติลงวันที่ 20 กันยายน 2560 ให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีกาศึกษา 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ
รับจากบุคคลภายนอกทั่วไป เพศหญิง จำนวน 57 คน

 

คุณสมบัติคร่าวๆ
มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 21 ปี วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

 

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.admission.rpca.ac.th ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

 

กล่องแสดงความคิดเห็น