ข่าวใหม่ล่าสุด

NEW@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงานรวม 71 อัตรา 22-30 สิงหาคม 2560

NEW@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงานรวม 71 อัตรา 22-30 สิงหาคม 2560 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Screen Shot 2017-08-10 at 4.36.56 PMล่าสุด! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

 

ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

 

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 71 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 35 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา
8. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 7 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 71 อัตรา

 

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

 

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

 

กล่องแสดงความคิดเห็น