ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: รับสมัครงาน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 13-19 ก.ย. 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา 13-19 ก.ย. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/09/2560 เอาข่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2560 มาบอกต่อคะ เนื่องจาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักจัดการงานทั่วไป รวมจำนวน ... Read More »

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 8 อัตรา 20-27 มี.ค. 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2560

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 8 อัตรา 20-27 มี.ค. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/03/2560 เอาข่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครงาน 2560 มาบอกต่อคะ เนื่องจาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 ... Read More »

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรวม 9 อัตรา บัดนี้ – 15 พย 2559 สมัครงาน SME Bank 60

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรวม 9 อัตรา บัดนี้ – 15 พย 2559 สมัครงาน SME Bank 60 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ล่าสุด!! ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรวม 9 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ... Read More »

ข่าวด่วน! สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรวม 10 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวด่วน! สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรวม 10 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ล่าสุด!! สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ... Read More »

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 40 อัตรา บัดนี้-21 กันยายน 2559

  ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/09/2559 มีข่าว สสว. รับสมัครงาน 2559 มาฝากกันคะ เนื่องจาก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการศูนย์ OSS และ เจ้าหน้าที่ให้บริการ OSS รวมจำนวน 40 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 7-22 กรกฎาคม 2559 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 7-22 กรกฎาคม 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/07/2559 ยังมีอีกหนึ่งข่าว พนักงานราชการ 2559 ดีๆ ที่เราอัพเดตมาให้ได้ทราบกันวันนี้คะ เนื่องจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์) จำนวน 3 อัตรา ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 2559 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559

สมัครสอบ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/06/2559 มีข่าว พนักงานราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทัศนมาตร จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-27 พฤษภาคม 2559 กรมการแพทย์ สมัครงาน 59 พนักงานราชการ 2559

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-27 พฤษภาคม 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/05/2559 มีข่าว พนักงานราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – ... Read More »

รีบสมัครด่วน! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆหลายอัตรา 11 เมษา-10 พค 2559 สมัครงาน ทีโอที 2559

รีบสมัครด่วน! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆหลายอัตรา 11 เมษา-10 พค 2559 สมัครงาน ทีโอที 2559 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 ล่าสุด! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 28 ธ.ค.-8 ม.ค. 2559 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 59

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 28 ธ.ค.-8 ม.ค. 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/12/2558 อีกข่าว พนักงานราชการ 59 ที่นำมาแจ้งให้ทราบวันนี้ เนื่องจาก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ... Read More »