ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: รับสมัครงาน

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 40 อัตรา บัดนี้-21 กันยายน 2559

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/09/2559 มีข่าว สสว. รับสมัครงาน 2559 มาฝากกันคะ เนื่องจาก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการศูนย์ OSS และ เจ้าหน้าที่ให้บริการ OSS รวมจำนวน 40 อัตรา นับตั้งแต่บัดนี้ ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 7-22 กรกฎาคม 2559 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 7-22 กรกฎาคม 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/07/2559 ยังมีอีกหนึ่งข่าว พนักงานราชการ 2559 ดีๆ ที่เราอัพเดตมาให้ได้ทราบกันวันนี้คะ เนื่องจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์) จำนวน 3 อัตรา ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 2559 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559

สมัครสอบ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 30 พ.ค.-15 มิ.ย. 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/06/2559 มีข่าว พนักงานราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทัศนมาตร จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-27 พฤษภาคม 2559 กรมการแพทย์ สมัครงาน 59 พนักงานราชการ 2559

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-27 พฤษภาคม 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/05/2559 มีข่าว พนักงานราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – ... Read More »

รีบสมัครด่วน! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆหลายอัตรา 11 เมษา-10 พค 2559 สมัครงาน ทีโอที 2559

Screen Shot 2559-04-13 at 12.52.42 PM

รีบสมัครด่วน! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆหลายอัตรา 11 เมษา-10 พค 2559 สมัครงาน ทีโอที 2559 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559 ล่าสุด! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานมีกำหนดเวลา ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 28 ธ.ค.-8 ม.ค. 2559 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 59

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 28 ธ.ค.-8 ม.ค. 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/12/2558 อีกข่าว พนักงานราชการ 59 ที่นำมาแจ้งให้ทราบวันนี้ เนื่องจาก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ... Read More »

NEW! บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2559

Screen Shot 2558-12-26 at 11.33.49 AM

NEW! บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สมัครงานไปรษณีย์ไทย 2559 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ล่าสุด! บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานในคุณวุฒิต่างๆ อาทิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีศิลปศาสตร์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ... Read More »

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา 21 ธ.ค.-10 ม.ค. 2559 กรมศิลปากร รับสมัครงาน 59 ข้าราชการ 59

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา 21 ธ.ค.-10 ม.ค. 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/12/2558 แจ้งข่าว ข้าราชการ 59 ให้ทราบกันคะ เนื่องจาก กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักโบราณคดี ภูมิสถาปนิก นักอักษรศาสตร์ ประติมากร นักวิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ นายช่างหล่อ ... Read More »

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา 5-29 ธ.ค. 2558 กรมเจ้าท่า รับสมัครงาน 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า 2558

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา 5-29 ธ.ค. 2558   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/12/2558 ข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2559 ยังไม่มีอัพเดตเพิ่มเติมคะ เนื่องจาก กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกร เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเขียนแบบ นักวิชาการสถิติ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานอุทกวิทยา นายช่างขุดลอก นักวิชาการขนส่ง ... Read More »

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 9-13 พ.ย. 2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2559

dmf-logo

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 9-13 พ.ย. 2558   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/11/2558 อดใจรอข่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2559 อีกหน่อยนะคะ เพราะวันนี้มีข่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รับสมัครงาน 2558 มาฝากกันก่อน เนื่องจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสิ่งแวดล้อม) ... Read More »