ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครงาน

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 16-24 ส.ค. 2561 กรมประมง สมัครงาน 61 สอบพนักงานราชการ 2561

เปิดสอบ กรมประมง 2558

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 16-24 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/08/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ออกมาคะ เนื่องจาก กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 ... Read More »

ด่วนๆ เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงาน รวม 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561

ด่วนๆ เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงาน รวม 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561 สมัครงานเทศบาล ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ... Read More »

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานรวม 4 อัตรา 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561

ข่าว HOT@! สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานรวม 4 อัตรา 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) ด้วยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล ... Read More »

ด่วนมาก@! เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงานกว่า 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561

ด่วนมาก@! เทศบาลนครนครราชสีมา เปิดรับสมัครงานกว่า 71 อัตรา 20-30 สิงหาคม 2561 สมัครงานเทศบาล ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ... Read More »

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-10 ส.ค. 2561 กรมสรรพสามิต สมัครงาน 2561 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-10 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/08/2561 มีข่าวสาร สอบพนักงานราชการ 2561 มาฝากอีกแล้วหละคะ เนื่องจาก กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – ... Read More »

ด่วนที่สุด@! ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561

ด่วนที่สุด@! ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561 สมัครงานธนาคารออมสิน 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2561   ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ... Read More »

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 8-15 ส.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 8-15 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/08/2561 อัพข่าว พนักงานราชการ 2561 คะ เนื่องจาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-10 ส.ค. 2561 กรมประมง สมัครงาน 61 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-10 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/08/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ออกมาคะ เนื่องจาก สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 ... Read More »

HOT@! การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน รวม 66 อัตรา บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2561

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน รวม 66 อัตรา บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2561 สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคล ด้วยการเคหะแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 24 ก.ค.-3 ส.ค. 2561 กรมประมง สมัครงาน 61 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 24 ก.ค.-3 ส.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/07/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ออกมาคะ เนื่องจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ... Read More »