ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครงาน

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561 กรมการปกครอง สมัครงาน 61 สอบกรมการปกครอง 2561

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561   อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/05/2561 มีข่าวใหญ่ ข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบคะ เป็นข่าว สอบกรมการปกครอง 2561 เนื่องจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ปกครอง ... Read More »

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชทั่วไป รวม 20 อัตรา 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชทั่วไป รวม 20 อัตรา 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561 สมัครงานกรมประชาสัมพันธ์ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ... Read More »

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/05/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 61 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ... Read More »

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

สมัครสอบ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/05/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา ด้านสรีรวิทยาพืช ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) รวมจำนวน 2 ... Read More »

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 21-25 พฤษภาคม 2561 กรมการแพทย์ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 21-25 พฤษภาคม 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/05/2561 แจ้งข่าว พนักงานราชการ 2561 คะ เนื่องจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ รวมจำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 22-31 พ.ค. 2561 กรมประมง สมัครงาน 61 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา 22-31 พ.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/05/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ออกมาคะ เนื่องจาก กองคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 16-22 พ.ค. 2561 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2561 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 16-22 พ.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/05/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ให้ได้อัพเดตกันคะ เนื่องจาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16 – ... Read More »

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10 – 24 พฤษภาคม 2561 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 10 – 24 พฤษภาคม 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/05/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 61 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 9-18 พ.ค. 2561 กรมประมง สมัครงาน 61 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 9-18 พ.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/05/2561 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ออกมาคะ เนื่องจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง นายช่างเครื่องยนต์ และนายช่างไฟฟ้า ... Read More »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-11 พ.ค. 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ภาค ข

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-11 พ.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/05/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 61 มาฝากคะ เนื่องจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – ... Read More »