ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครงาน

ข่าวใหญ่@! องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบรรจุ รวม 234 อัตรา 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ข่าวใหญ่@! องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบรรจุ รวม 234 อัตรา 21 กค – 4 สค 2560 สมัครงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน,จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น ... Read More »

NEW! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน รวม 45 อัตรา 20 กค – 10 สค 2560

NEW! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน รวม 45 อัตรา 20 กค – 10 สค 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวมจำนวนทั้งสิ้น ... Read More »

HOT! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 20 – 26 กรกฎาคม 2560

HOT! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 20 – 26 กรกฎาคม 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ... Read More »

HOT! ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2560

HOT! ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับพนักงานราชการหลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ... Read More »

ข่าว HOT@! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 255 อัตรา 19 มิย – 10 กรกฎาคม 2560

ข่าว HOT@! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวม 255 อัตรา 19 มิย – 10 กรกฎาคม 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ... Read More »

NEW! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน 11-15 กค 2560

NEW! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน 11-15 กค 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ... Read More »

NEW@! องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครพนักงานรวม 26 อัตรา 3 – 14 กรกฎาคม 2560

NEW@! องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครพนักงานรวม 26 อัตรา 3 – 14 กรกฎาคม 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ล่าสุด! องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 26 อัตรา โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จะทำการเปิดรับสมัครงานระหว่างวันที่ ... Read More »

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 6 อัตรา 11 ก.ค.-1 ส.ค. 2560 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2560 สอบบรรจุ 60

สํานักงบประมาณ รับสมัคร 2557

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 6 อัตรา 11 ก.ค.-1 ส.ค. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/07/2560 แจ้งข่าว สอบบรรจุ 60 เนื่องจาก สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รวมจำนวน 6 อัตรา ... Read More »

HOT! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

HOT! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน หลายตำแหน่ง อาทิรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (SRM) / หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ (RM) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์และองค… ตำแหน่งงาน ... Read More »

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม จำนวน 6 อัตรา 5 – 21 ก.ค. 2560 กรมราชทัณฑ์ สมัครงาน 2560 ข้าราชการ 60

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 5 – 21 ก.ค. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 02/07/2560 เพราะวันนี้มีข่าว ข้าราชการ 60 มาแจ้ง เพราะ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ และ นายแพทย์ รวมจำนวน 6 ... Read More »