ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครงาน

(ข่าว HOT!) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา 22-30 มิถุนายน 2560

(ข่าว HOT!) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา 22-30 มิถุนายน 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ล่าสุด! ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 ... Read More »

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 3-27 ก.ค. 2560 กรมการขนส่งทางบก สมัครงาน 2560 งานกรมขนส่งทางบก 60

เปิดสอบ กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 2 อัตรา 3-27 ก.ค. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/06/2560 แจ้งข่าว กรมการขนส่งทางบก สมัครงาน 2560 คะ เนื่องจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวมจำนวน 2 อัตรา ... Read More »

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 7 อัตรา 12-23 มิ.ย. 2560 กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2560

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 7 อัตรา 12-23 มิ.ย. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/06/2560 แจ้งข่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สมัครงาน 2560 เนื่องจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 7 ... Read More »

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา 9-30 มิ.ย. 2560 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครงาน 2560

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 37 อัตรา 9-30 มิ.ย. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/06/2560 มีข่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครงาน 2560 มาฝากคะ เนื่องจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ... Read More »

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 19-27 มิ.ย. 2560 กรมประมง สมัครงาน 60 สอบพนักงานราชการ 2560

กรมประมง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 19-27 มิ.ย. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/06/2560 มีอีกข่าว สอบพนักงานราชการ 2560 มาแจ้งให้ทราบกันคะ เนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา 22 มิ.ย.-14 ก.ค. 2560 กรมกิจการผู้สูงอายุ สมัครงาน 2560

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา 22 มิ.ย.-14 ก.ค. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/06/2560 มีข่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ สมัครงาน 2560 มาแจ้งคะ เนื่องจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร นักจัดการงานทั่วไป ... Read More »

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา 2-22 มิถุนายน 2560 กรมชลประทาน สมัครงาน 2560 ข้าราชการ 2560

สมัครสอบ กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา 2-22 มิถุนายน 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/06/2560 มีอีกข่าว ข้าราชการ 2560 มาแจ้งกันคะ เนื่องจาก กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยา เจ้าพนักงานอุทกวิทยา นายช่างศิลป์ นายช่างเครื่องกล นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา นายช่างชลประทาน (ด้านก่อสร้าง) ... Read More »

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 19-30 มิถุนายน 2560 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 60 ข้าราชการ 2560

สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2557

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา 19-30 มิถุนายน 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/06/2560 แจ้งข่าว ข้าราชการ 2560 คะ เนื่องจาก กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – ... Read More »

HOT@! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 12 – 30 มิถุนายน 2560

HOT@! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 12 – 30 มิย 2560 สมัครงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ล่าสุด! สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการสามัญ เพื่อมารับราชการสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอโอนสามารถยื่นคำร้องขอโอนด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ... Read More »

[รีบสมัครด่วน@!] ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

[รีบสมัครด่วน@!] ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สมัครงานธนาคารออมสิน ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงาน เป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครจงใจปกปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ... Read More »