ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วง มี.ค.-เม.ย. 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมัครงาน 2560

แนวข้อสอบ กฟภ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครเข้าร่วมงาน ปี 2560 กว่า 600 อัตรา ช่วง มี.ค.-เม.ย. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/02/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 กว่า 600 อัตรา มีตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า พนักงานช่างโยธา พนักงานช่างแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง พนักงานช่างโสตทัศนศึกษา พนักงานช่างเครื่องกล ... Read More »

NEW! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครเภสัชกรปฏิบัติการ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560

Screen Shot 2017-02-16 at 7.04.40 PM

NEW! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครเภสัชกรปฏิบัติการ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 สมัครงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 14 ... Read More »

NEW! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต 1-7 มีนาคม 2560

Screen Shot 2017-02-15 at 8.09.30 PM

NEW! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต 1-7 มีนาคม 2560 สมัครงานกรมสรรพสามิต ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส เลขที่ 190/7 หมู่ 9 ตำบลโคกเคียน ... Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครรวม 54 อัตรา 14-22 กพ 2560

Screen Shot 2017-02-13 at 5.04.45 PM

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครรวม 54 อัตรา 14-22 กพ 2560 สมัครงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ล่าสุด! องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ... Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-20 ก.พ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 พนักงานราชการ 60

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-20 ก.พ. 2560   อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/02/2560 อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/02/2560 อีกข่าว กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมัครงาน 2560 เนื่องจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท ... Read More »

ด่วน! สำนักงานขนส่ง เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา 22-28 กพ 2560

Screen Shot 2017-02-10 at 5.40.52 PM

ด่วน! สำนักงานขนส่ง เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา 22-28 กพ 2560 สมัครงานสำนักงานขนส่ง ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ล่าสุด! สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ... Read More »

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 20-28 ก.พ. 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2560

สมัครสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 20-28 ก.พ. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/02/2560 อีกข่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2560 เนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 – ... Read More »

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-15 ก.พ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัครงาน 2560

file_1382639084

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 6-15 ก.พ. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/02/2560 อีกข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัครงาน 2560 ที่นำมาให้ได้อัพเดตกันวันนี้นะคะ เนื่องจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – ... Read More »

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 43 อัตรา 30 ม.ค.-20 ก.พ. 2560 กรมท่าอากาศยาน สมัครงาน 2560 สอบท่าอากาศยาน 60

Department_of_Airport

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 43 อัตรา 30 ม.ค.-20 ก.พ. 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/02/2560 มีข่าว สอบท่าอากาศยาน 60 มาแจ้งคะ เนื่องจาก กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นักประชาสัมพันธ์ร ... Read More »

NEW! กรมประมง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา 14 กพ – 7 มีค 2560 สมัครงานกรมประมง ปี 2560

Screen Shot 2017-02-05 at 9.17.14 AM

NEW! กรมประมง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา 14 กพ – 7 มีค 2560 สมัครงานกรมประมง ปี 2560 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ล่าสุด! กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน 11,500 – ... Read More »