ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครสอบ กพ.

ข่าวด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ตั้งแต่ 9-29 มีนาคม 2561

ข่าวด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 9-29 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กพ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑ ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สํานักงาน ... Read More »

ด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2561 บัดนี้ – 8 กพ 2561

ด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2561 บัดนี้ – 8 กพ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ ... Read More »

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัคร 6 ธค 2559

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัคร 6 ธค 2559 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ล่าสุด!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปิดรับสมัครเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ... Read More »

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560 สมัครสอบ กพ 60 กพ สอบภาค ก 2560

แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก 2557

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2560   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/09/2559 มาแล้วค่ะ ข่าว สอบภาค ก 2560 เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ จำนวน 2 รอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ ... Read More »

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 23-29 ก.พ. 2559 สมัครสอบ กพ 59 กพ เปิดสอบ 2559

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 23-29 ก.พ. 2559   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/02/2559 แจ้งข่าว กพ เปิดสอบ 2559 เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.พ. รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

ข่าว HoT! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล รวม 12 อัตรา 16 ธค 2557-8 มค 2558 สมัครสอบ กพ 2558 เปิดสอบ กพ 2558

ข่าว HoT! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล รวม 12 อัตรา 16 ธค 2557-8 มค 2558 สมัครสอบ กพ 2558 เปิดสอบ กพ 2558 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557   ... Read More »

[เอามาแชร์ เปิดสอบ กพ 2558] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปี 2558 สมัครสอบ กพ ปี 2558

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

[เอามาแชร์ เปิดสอบ กพ 2558] สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในปี 2558 สมัครสอบ กพ ปี 2558 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ล่าสุด!!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ... Read More »

((สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558)) โปรดทราบ ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ สมัครสอบ กพ 2558

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558

((สมัครสอบ กพ ภาค ก 2558)) โปรดทราบ ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษ สมัครสอบ กพ 2558 โปรดทราบ ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก ๑ ครั้ง ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ” ตั้งแต่วันที่ ... Read More »

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย 29 สค-18 กย 2557

แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก 2557

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 29 สค-18 กย 2557   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/08/2557 เนื่องจากวันนี้มีข่าวอัพเดตสำคัญมาบอกกันคะ เพราะ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 รับออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – ... Read More »

สงสัย สอบ กพ ภาค ก 2557 เมื่อไหร่ ที่นี่มีคำตอบ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อศูนย์สอบ กพ ภาค ก 2557 สมัครสอบ กพ 57

แนวข้อสอบ กพ. ภาค ก 2557

สงสัย สอบ กพ ภาค ก 2557 เมื่อไหร่ ที่นี่มีคำตอบ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อศูนย์สอบ กพ ภาค ก 2557 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/03/2557 วันนี้มีอีกข่าวเกี่ยวกับ สมัครสอบ กพ 57 มาฝากกันคะ เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ... Read More »