ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครสอบ

HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 26 อัตรา 1-24 ตุลาคม 2561

HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 26 อัตรา 1-24 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ด้วยกรมชลประทาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ... Read More »

NEW@! สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา บัดนี้ – 24 กันยายน 2561

NEW@! สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา บัดนี้ – 24 กันยายน 2561 ข่าวอัพดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข ... Read More »

ข่าว HOT! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 2 อัตรา 19 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561

ข่าว HOT! สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 2 อัตรา 19 กันยายน – 9 ตุลาคม 2561 สมัครสอบสำนักงบประมาณ ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ด้วยสํานักงบประมาณจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง ... Read More »

ข่าว HOT@! สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 17 – 21 กันยายน 2561

ข่าว HOT@! สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 4 อัตรา 17 – 21 กันยายน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ... Read More »

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 20 อัตรา 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง 20 อัตรา 20 กันยายน – 11 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมธนารักษ์ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ... Read More »

NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๑ ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ... Read More »

[ข่าวมาใหม่] สสจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 ตำแหน่ง 17-21 กันยายน 2561

[ข่าวมาใหม่] สสจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 ตำแหน่ง 17-21 กันยายน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ ... Read More »

ข่าวใหม่@! กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 5 อัตรา 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561

ข่าวใหม่@! กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 5 อัตรา 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 สมัครสอบกรมประมง ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง – วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ... Read More »

NEW@! สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน รวม 50 อัตรา บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2561

NEW@! สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน รวม 50 อัตรา บัดนี้ – 4 ตุลาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) จะดําเนินการรับสมัคร ... Read More »

NEW@! สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 5 อัตรา 6-26 กันยายน 2561

NEW@! สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 5 อัตรา 6-26 กันยายน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ... Read More »