ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สมัครสอบ

ข่าวใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง รวม 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561

ข่าวใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง รวม 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ด้วยสํานักงานศาลปกครอง ... Read More »

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสถาบันการบินพลเรือน ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก เป็นพนักงาน ... Read More »

ด่วน! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ รวม 3 ตำแหน่ง 8-28 พฤศจิกายน 2561

ด่วน! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ รวม 3 ตำแหน่ง 8-28 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) นิติกรปฏิบัติการ ... Read More »

NEW@! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ กว่า 25 อัตรา 12-30 พฤศจิกายน 2561

NEW@! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ กว่า 25 อัตรา 12-30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสํานักงานศาลยุติธรรม ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ... Read More »

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน กว่า 34 อัตรา บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน กว่า 34 อัตรา บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบไปรษณีย์ 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ... Read More »

[ด่วนมาก!] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบรรจุพนักงานธนาคาร ปี 2561-2562 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

[ด่วนมาก!] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบรรจุพนักงานธนาคาร ปี 2561-2562 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครสอบ ธ.ก.ส. ปี 2561-2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์ จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้ ... Read More »

HOT@! กรุงเทพมหานคร เปิดรสอบข้าราชการ 477 อัตรา รับสมัคร 6 – 19 พฤศจิกายน 2561

HOT@! กรุงเทพมหานคร เปิดรสอบข้าราชการ 477 อัตรา รับสมัคร 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบ กทม 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ... Read More »

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2562

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 จำนวน 443 อัตรา 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 สมัครสอบกองทัพอากาศ 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็น นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2562 ... Read More »

ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 235 อัตรา 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561

ด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 235 อัตรา 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ... Read More »

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจ (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบนายสิบตำรวจ (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ปีงบประมาณ 2562 สมัครสอบตำรวจ ปี 2562 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปีงบประมาณ 2562 ในเร็วๆนี้ สําหรับผู้ที่สนใจ ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม เมื่อ ตร. อนุมัสอัตราในการเปิดรับสมัครแล้ว ... Read More »