ข่าวใหม่ล่าสุด

Tag Archives: สอบบรรจุ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 5-25 ก.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 5-25 ก.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/09/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – ... Read More »

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 19 ก.ย.-10 ต.ค. 2561 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2561 สอบบรรจุ 61

สํานักงบประมาณ รับสมัคร 2557

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 19 ก.ย.-10 ต.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/09/2561 แจ้งข่าว สอบบรรจุ 61 เนื่องจาก สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – ... Read More »

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561 กรมการปกครอง สมัครงาน 61 สอบกรมการปกครอง 2561

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561   อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/05/2561 มีข่าวใหญ่ ข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบคะ เป็นข่าว สอบกรมการปกครอง 2561 เนื่องจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ปกครอง ... Read More »

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

สมัครสอบ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/05/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา ด้านสรีรวิทยาพืช ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) รวมจำนวน 2 ... Read More »

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 17 เม.ย.-7 พ.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 17 เม.ย.-7 พ.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/04/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวมจำนวน 2 ... Read More »

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 2-26 เม.ย. 2561 สอบบรรจุ 2561 สมัครข้าราชการ 2561

สมัครสอบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 3 อัตรา 2-26 เม.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/04/2561 มีอีกข่าว สมัครข้าราชการ 2561 มาอีพเดตให้ทราบกันค่ะ เนื่องจาก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 26 ก.พ.-10 เม.ย. 2561 สํานักงบประมาณ สมัครงาน 2561 สอบบรรจุ 61

สมัคร สำนักงบประมาณ 2557

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 อัตรา 26 ก.พ.-10 เม.ย. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/03/2561 แจ้งข่าว สอบบรรจุ 61 เนื่องจาก สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – ... Read More »

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 9 อัตรา 19-23 มี.ค. 2561 สมัครงาน อย 2561 สอบข้าราชการ 61

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุราชการ 9 อัตรา 19-23 มี.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/03/2561 มีอีกข่าว สอบข้าราชการ 61 มาอีกข่าวหละคะ เนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 ... Read More »

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา 16 – 22 มี.ค. 2561 กรมสุขภาพจิต สมัครงาน 2561 สอบข้าราชการ 2561

สมัครสอบกรมสุขภาพจิต 2557

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา 16 – 22 มี.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/03/2561 แจ้งอีกข่าว สอบข้าราชการ 2561 คะ เนื่องจาก กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวมจำนวน 33 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 5-23 มี.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 5-23 มี.ค. 2561   ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/02/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นันักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเมล็ดพันธุ์พืช) รวมจำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ ... Read More »